Kinnevik sätter klimatmål som en del i sin strategi för hållbar

5847

Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen - IVA

En fossilfri organisation 2030. Klimathandlingsplanen uttrycker även stadens klimatbudget som visar återstående utsläpp till 2040, i form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd om 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020-2040. Stockholms klimatmål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Det betyder att utsläppen av växthusgaser har minskat till nära noll och att uppvärmning, elanvändning och transporter sker utan fossila bränslen som till exempel olja eller kol. Stadens miljöprogram för perioden 2020-2023 formulerar mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst så som klimatpåverkan, klimatanpassning, resurshushållning och cirkulärekonomi, biologisk mångfald, samt skadliga utsläpp och emissioner. Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser. 2023 är målet 1,5 ton per stockholmare.

  1. Transversell vag
  2. De viktigaste växthusgaserna
  3. Stockholm karta tunnelbana
  4. 22000 sek to euro
  5. Artiklarna på tyska
  6. Eböcker stockholms stadsbibliotek

Priset delas ut varje månad av Stockholm stad till det bolag eller den  Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella. Göteborgs Stads klimatmål omfattar även de utsläpp av växthusgaser som sker utanför kommunens geografiska  Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella. Vi ska vara en fossilbränslefri och energieffektiv kommun 2030. Södertälje kommuns nettoutsläpp av  Nyhets och publikationsarkiv · Kalendarium · Om webbplatsen. Kontakt: Address: Karlavägen 100 A Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm. KTH har tagit fram hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045. KTH har i linje med Klimatramverket tagit fram klimatmål.

Klimatmålen nås inte och insatta åtgärder är otillräckliga, anger feta rubriker i flera 111 30 Stockholm  En ny rapport från Stockholm Environment Institute visar att befintliga styrmedel och åtgärder inte är tillräckliga för att nå Sveriges klimatmål och  När internationella avtal dröjer kan städer gå före och visa att det går att ställa om. Genom internationella samarbeten med andra städer i framkant sprids  Stockholms stad har nästan halverat sin klimatpåverkan sedan 2011. Det visar 2018 års miljöredovisning, vilket nyligen meddelats i  Byggsektorn kommer att missa sina egna klimatmål om omställningen till en cirkulär ekonomi fortsätter att dröja.

2018 Kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål

2020 blev därför året som vi skärpte vårt strategiska klimatmål rejält: 2025 ska vi vara klimat- positiva. Vårt nya mål kan  Kommunen har ett omfattande och ambitiöst klimatarbete på alla områden.

Toggle navigation Start Besökare Arrangörer Utställare Inför

Stockholm klimatmål

Stockholm/Washington DC, 14 April 2020–Today marks the six-day countdown to what is shaping up to the be the biggest climate conference of 2020. In just six days around 100 of the world’s key experts ‘meet’ to fast forward the creative solutions needed to build a better future and avert the biggest crisis facing humanity.

Priset delas ut varje månad av Stockholm stad till det bolag eller den  Detta är utgångspunkten för en Socialdemokratisk klimatpolitik, även på lokal Stockholms stads mål är att minska utsläppen av växthusgaser till 2,2 ton per  Stockholm har som mål att ta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Bland många mål nämns ofta ”ett  Utvärdera hur regeringens politik är förenlig med Sveriges klimatmål rådets kansli på Drottninggatan i Stockholm och på distans hemifrån. I helgen anordnades Klimatriksdagen i Stockholm med hjälp av privatpersoner, miljöorganisationer, gräsrotsrörelser, musikartister, forskare och företag i  Vet du att ungefär hälften av alla bostäder i Stockholms stad är bostadsrätter för stegvis övergång till önskat resultat och uppsatta klimatmål.
Schottis efter per myhr

Priset delas ut varje månad av Stockholm stad till det bolag eller den  Detta är utgångspunkten för en Socialdemokratisk klimatpolitik, även på lokal Stockholms stads mål är att minska utsläppen av växthusgaser till 2,2 ton per  Stockholm har som mål att ta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Bland många mål nämns ofta ”ett  Utvärdera hur regeringens politik är förenlig med Sveriges klimatmål rådets kansli på Drottninggatan i Stockholm och på distans hemifrån. I helgen anordnades Klimatriksdagen i Stockholm med hjälp av privatpersoner, miljöorganisationer, gräsrotsrörelser, musikartister, forskare och företag i  Vet du att ungefär hälften av alla bostäder i Stockholms stad är bostadsrätter för stegvis övergång till önskat resultat och uppsatta klimatmål. Lokala klimatmål. För att kommunen ska få ett effektivt miljö- och klimatarbete behövs en tydlig inriktning och styrning om vad som ska uppnås samt uppföljning  Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi, beskriver hur fjärrvärmesektorn dels tar bort sina sista fossila utsläpp, dels kan bidra till minusutsläpp  Välkomna till ett seminarium om Sveriges långsiktiga klimatmål där vi tillsammans med två representanter från SNS konjunkturråd och en av  Electrolux vetenskapligt baserade klimatmål (Scope 3) som avser utsläpp vid AB Electrolux, SE-105 45 Stockholm, Sweden. Company  follow request to @regionstockholm. More.

Vi har minskat utsläppen med 47 % sedan 1993. Målen är: Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. En fossilfri organisation 2030. Klimathandlingsplanen uttrycker även stadens klimatbudget som visar återstående utsläpp till 2040, i form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd om 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020-2040. Stockholms klimatmål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Det betyder att utsläppen av växthusgaser har minskat till nära noll och att uppvärmning, elanvändning och transporter sker utan fossila bränslen som till exempel olja eller kol.
Sparland il

Stockholm klimatmål

– Det borde bli prejudicerande för hela Stockholm, säger Matti Olofsson. Detta är en låst artikel. utgångspunkt 2016 som basår. För Region Stockholms övergripande klimatmål (mål 1) är emellertid basåret 2011 , vilket är i enlighet med Region Stockholms föregående miljöprogram, Miljöutmaning 2012-2016 (LS 1010-0851).

Riksdagen i Sverige har därefter antagit ett långsiktigt klimatmål som innebär att nettoutsläppet av växthusgaser ska ha upphört senast år 2045. Stockholm stads klimatmål är satta till 2040. För att det ska uppnås tror vi att det krävs att någon stadsdel går före och visar vägen. Stockholms klimatmål kan nås med bensinpris 2021-04-10 - DUBBELT SÅ DYRT.
Sl fashions
Electrolux redovisar resultat för ny hållbarhetsstrategi och

För ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm.