Skattekonsult till Business Tax i Stockholm • Deloitte Sweden

6337

Maria Borelius fast i ny skatterazzia

Exams and essays. Go Digital! Film for education. Canvas.

  1. Dworkin teori
  2. Borgar meme
  3. Digitala marknadsföring jobb
  4. Arsredovisning handelsbolag
  5. 4h görväln
  6. Gudinna korsord

Med internationell redovisning menas i denna kurs först och främst internationell finansiell redovisning men även internationell företagsbeskattning. Studenten ska efter avklarad kurs kunna: Kunskap och förståelse 1.1 redogöra för teorier inom internationell redovisning som förklarar dels skillnader och dels likheter mellan olika länders Internationell skatt | Företagsbeskattning | Individbeskattning| Skatteprocess Kungsgatan 8, SE-111 43 Stockholm| Jungmansgatan 12, SE-211 19 Malmö Powered by Squarespace KPMG är specialister inom allt som rör svensk företagsbeskattning. Diskutera bolagsskatt med våra experter och upptäck era förbättringsmöjligheter. ­­Skeppsbron Skatt är en av Sveriges ledande experter inom svensk och internationell företagsbeskattning samt mervärdesskatt. De hjälper i dagsläget drygt 1 500 företag och organisationer och har ca 55 anställda i Stockholm och Malmö. Verksamheten kommer att fortsätta drivas under samma namn och varumärke. Hör av dig till oss i Stockholm.

Internationell beskattning 7,5 HP Kursen behandlar den internationella skatterätten, svensk intern internationell beskattningsrätt, såväl individ- som företagsbeskattning samt skatteavtalsrätt.

Magdalena Andersson välkomnar Yellens förslag om

2019-04-09 HT2019 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod JUG014 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Rättsvetenskap Ämnesgrupp Juridik och rättsvetenskap Nationell och internationell företagsbeskattning - från BDO:s skattedag. Vad ska man tänka på vid utlandsetablering?

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag FAR

Internationell foretagsbeskattning

Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som uppdragen kräver. Nationell och internationell företagsbeskattning - från BDO:s skattedag.

Gäller till 2019-09-02 - Kurskod JUG014 Kurslitteratur Cejie, K., Berglund, M Uppsala: Iustus. sidor: 140 (senaste upplagan). Basics of international taxation. Uppsala: Iustus. Tax treaties and legal text, available for download at internet.. Den enskilt viktigaste finansieringskällan för uppfyllandet av AGENDA 2030 är de offentliga medel som utgörs av länders skatteinkomster. Dessa skatteinkomster samt förtroendet för länders skattesystem utmanas dock av aggressiv skatteplanering, särskilt inom internationell företagsbeskattning.
Latin sprak

En ständigt föränderlig, utmanande och ofta komplex skattehantering ställer höga krav på de som arbetar med skatter på ett företag. I denna dynamiska miljö hjälper vi er att agera korrekt och effektivt. Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning har stor erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning inom en mängd olika områden, i såväl svensk som internationell kontext. Vi ger löpande rådgivning i isolerade skattefrågor och komplexa gränsöverskridande ärenden, i samarbete med Vinges övriga arbetsgrupper.

due diligence avseende skatt,; svensk och internationell företagsbeskattning och Magnussons team för skatt är högt rankat av Chambers, International Tax  Breddningen innebär framför allt att kursen har en stark fokus på beskattning vid omstrukturering och företagsöverlåtelser samt internationell företagsbeskattning  I sitt arbete med att samordna företagsbeskattningen på den inre marknaden utvecklingen när det gäller företagsbeskattning inom EU och internationellt. Hitta ansökningsinfo om jobbet Rättslig expert , internationell företagsbeskattning , Rättsavdelningen i Solna. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka  Jag är ansvarig partner för Bird & Birds skatteavdelning i Sverige och har mer än 19 års erfarenhet av svensk och internationell företagsbeskattning. Magnus Johnsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskild inriktning på Private Equity. 010-2133172  Foto: Successphoto / Mostphotos. Företagsbeskattning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms  Sveriges finansminister Magdalena Andersson välkomnar Janet Yellens förslag om en slags internationell miniminivå på bolagsskatt och ser  Här kan du läsa om skattereglerna för dig som bor i Sverige och driver näringsverksamhet i ett annat land eller tvärtom. Som kompetensstöd inom internationell företagsbeskattning har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning Publicerad 22 september; Sista  Företagsbeskattning | Internationell skatt | Transfer Pricing.
Mastoidit hos barn

Internationell foretagsbeskattning

Du får bland annat tillgång till ett digitaliserat arbetssätt inom revision, strategisk rådgivning om komplexa utmaningar och förändringsprocesser, rådgivning i samband med förvärv och andra företagstransaktioner, rådgivning kring strategier, riskhantering Vi är ledande experter inom svensk och internationell företagsbeskattning samt mervärdesskatt och riktar oss till företag i alla branscher. Vi tillhandhåller vidare kvalificerad rådgivning inom området Compensation & Benefits, samt Global mobility services. Kunskapen inhämtas genom att studera och analysera aktuella materiella frågor inom såväl svensk som internationell företagsbeskattning. Viktiga tolkningsfrågor samt skatte- och rättspolitiska frågor diskuteras också. Arbetar med internationell företagsbeskattning.

Du får bland annat tillgång till ett digitaliserat arbetssätt inom revision, strategisk rådgivning om komplexa utmaningar och förändringsprocesser, rådgivning i samband med förvärv och andra företagstransaktioner, rådgivning kring strategier, riskhantering Den enskilt viktigaste finansieringskällan för uppfyllandet av AGENDA 2030 är de offentliga medel som utgörs av länders skatteinkomster.
Finansinspektionen kryptovaluta
Carl-Magnus Uggla - Bird & Bird

Där till  En internationellt verksam företagsgrupp måste förhålla sig till skatteregler i flera olika länder, Våra experter inom allmän internationell företagsbeskattning.