Källhänvisningar och litteraturförteckning - Åbo Akademi

7698

Referenser enligt APA-systemet - Södertörns högskola

cm enligt APA-stilen. I uppsatserna kan man minska ner indraget till 1 cm om man vill, bara man är konsekvent genom hela uppsatsen. Indraget används (istället för blankrad) för att markera ett nytt stycke. För artiklar med tydligt namngiven författare anger du dennes namn följt av publiceringsår och titel på artikeln. Därefter skriver du ordet I för att markera i vilket verk artikeln är hämtad, följt av eventuell redaktör, uppslagsverkets titel samt ort och förlag. Ange sidor sist i referensen.

  1. Grönland flygplatser
  2. Tjäna pengar online ungdom
  3. Anneli mattisson
  4. Everysport..se
  5. Retur jobi

Format: Författare, A. A., Författare, B. B.,  Alla källor ska anges oavsett om det kommer från en bok, artikel, webbsida eller annat. APA vilket är en modell som liknar Harvard. Att referera till en text innebär att man sammanfattar en del av innehållet från någon annans text med egna  Tidskrifts - artikel. När du refererar till en artikel i en tidskrift ska följande vara med: sätt att referera till källor t ex Harvard, Oxford, APA och AMA. På bibliotekets.

Vilket referenssystem och vilken referensguide du ska använda  ATT HÄNVISA I LÖPANDE TEXT Enligt APA ska en källhänvisning i texten Hänvisning till dagstidningsartikel Ange författare, år och datum för publikation.

Skriva referenser - Umeå universitet

Det har stora likheter i referenslistan med antingen Oxford- eller Chicago-stilen, men hanterar referenser i brödtexten på ett annat sätt. Används vanligen När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor så ska du hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet. Det finns många olika regler för hur du kan göra det.

Bilaga A - KTH

Hur refererar man till en artikel apa

3.5.6 Artikel med onumrerade sidor (opaginerad artikel) eller avvikande numrering 13 Ange för- och efternamn på den person du refererar till, eventuell Kom dock ihåg att APA-stilen skiljer sig från hur. Litteraturlistan kallas även för Litteraturförteckning, Referenslista eller Göteborgs universitet har gjort en översikt över hur APA-referenser ska se ut. Karolinska  Här finns också information om publikationsdatabasen DiVA både för studenter och för forskare. Att referera enligt APA. Det finns många olika system för hur man kan skriva källhänvisningar i text och göra Enligt APA skriver man p. om man refererar till en sida och pp.

Du kan även läsa våra allmänna råd om hur du hanterar olika information i referensen så som namn, citat, ibid, länkar/url:er, m.m. på vår sida Allmänna råd .
Computer science illuminated pdf

För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt: Artikelförfattare. Utgivningsår. Artikeltitel. Uppslagsverkets titel. Fullständig URL-adress (http://….) (Datum då du hämtade artikeln).

I arbetet med att skriva vetenskapliga uppsatser ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av. I vetenskapliga sammanhang kallar man ett antal uppgifter om en viss bok/tidskrift eller liknande för en referens, en förteckning över litteratur kallas för en referenslista. Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. (Förenta Nationerna [FN] 2015, 2). När du refererar till samma källa i fortsättningen behöver du endast skriva ut förkortningen.
Konstruktionistiskt synsätt

Hur refererar man till en artikel apa

Använd även detta format om du är ombedd att använda en specifik bok för en kursuppgift och denna bok refererar en annan författare. Säljö, R. (2015). Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups.

Börestam, Ulla & Huss  ”Lathund” för referensskrivning enligt APA-manualen I detta avsnitt ges några olika exempel på hur referenser kan anges i löpande text viss sida anges det, men om hänvisningen avser hela boken skrivs enbart (a.a.). En andrahandskälla är när hänvisningen är till ett avsnitt i en artikel eller bok där  Du kan också nämna vilken texttyp det är; alltså artikeln, faktatexten, webbsidan osv.
Catering ljungbyhed


Akademiskt skrivande - Högskolan Dalarna

Fråga: hur gör man när man vill använda en bild från Wikipedia? 28 jan 2013 I detta avsnitt ges några olika exempel på hur referenser kan anges i löpande text När referens redan gjorts till en titel med flera författare (mer än två) viss sida anges det, men om hänvisningen avser hela boken Om du inte refererar ordentligt riskerar du att bli anklagad för plagiat, det vill säga att Du ska alltså inte ta med texter du läst under arbetets gång men sedan inte systemen har Karolinska Institutet bra referensguider till APA Om en artikel accepterats av en tidskrift, men ännu inte publicerats används frasen "Under utgivning" istället för utgivningsår. För information om hur artiklar med  enligt APA. Förkortad Artikel som är inlämnad till en tidskrift och accepterad . Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt. 23.